Πλήρης εκπαιδευτική πλατφόρμα (moodle), ασύγχρονης εκπαίδευσης, με quiz, Διαγωνιίσματα, συνοδευτικά βίντεο και extra υλικό

Οργανωμένο - πρωτότυπο υλικό εκτυπωμένο σε μορφή τετραδίου το οποίο αποστέλλεται εγκαίρως  στους μαθητές

Συνεχή συνεργασία και ενημέρωση γονέων με τακτικές ενημερώσεις για την πρόοδο του μαθητή

Εξασφάλιση θέσης μαθητή και για την επόμενη χρονιά (αν το επιθυμεί)

Ηλεκτρονική Τάξη

Προσωπικό Υλικό

Εξασφάλιση Θέσης

Συνεργασία

Τι προσφέρουμε;

Τακτικά Διαγωνίσματα με ανατροφοδότηση και πρότυπες απαντήσεις. Quiz εμπέδωσης της θεωρίας και σύντομα τεστάκια πριν το μάθημα για αξιολόγηση πορείας

Ζητούμε τακτικά από τους μαθητές μας να αξιολογήσουν το μάθημα, τις υποδομές και την συνεργασία μας

3 ώρες την εβδομάδα, εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση μέσω κατάλληλης πλατφόρμας

Το υλικό που διατίθεται στην ηλεκτρονική τάξη είναι διαθέσιμο κατά την διάρκεια όλης την χρονιάς

Αξιολόγηση μαθητών

Αξιολόγηση μαθήματος

Υλικό

Ζωντανά Μαθήματα

Τα βίντεο των μαθημάτων αναρτώνται* στην ηλεκτρονική τάξη και παραμένουν διαθέσιμα για 7 ημέρες.

 

*σύμφωνα με τους όρους

Δυνατότητα άμεσης επαφής με ανοιχτές κάμερες ώστε να υπάρχει οικειότητα και ευκολότερη συγκέντρωση των μαθητών

Λύνουμε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν και βοηθούμε τον μαθητή να εξοικειωθεί με τα εργαλεία

Τακτικές ενημερώσεις για τους μαθητές και τους γονείς για υποβολές εργασιών, βαθμούς, ανακοινώσεις

Καταγραφή Μαθήματος

Άμεση Επαφή

E-mail

Υποστήριξη

Ο καθηγητής

Δημήτρης Μεϊντάνης

Ο Δημήτρης Μεϊντάνης είναι Καθηγητής Χημείας, απόφοιτος  του Πανεπιστημίου Πατρών που τα τελευταία χρόνια μεταξύ άλλων παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Λυκείου στον χώρο που Διαθέτει στην Αργυρούπολη, Αττική καθώς και διαδικτυακά. Είναι Μεταπτυχιακός Φοιτητής για κτίση Τίτλου Msc in Educational Phychology, University of Pafos. Έχει δiδάξει Χημεία για 10 περίπου χρόνια σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και 15 χρόνια σε ιδιωτικό σχολείο των νοτίων προαστίων της Αττικής ως καθηγητής Γυμνασίου-Λυκείου.

Αυτό τον καιρό  παραδίδει μαθήματα χημείας, ασκεί τις ερευνητικές του ενασχολήσεις σε ιδιωτική εταιρία και εκπαιδεύεται στην "Ψυχολογία της Εκπαίδευσης".

Σχετικά με τα μαθήματα

Μάθηση

Αξιολόγηση

Αποτέλεσμα

Διδασκαλία

 

Η διδασκαλία γίνεται με τη βοήθεια πλατφόρμας Moodle με απευθείας σύνδεση με την ηλεκτρονική τάξη σε καθορισμένο ραντεβού.
 

1.

 

Χρησιμοποιούμε πίνακα με γραφίδα και γίνεται σύνδεση με οπτικοακουστικά μέσα με βάση το σχεδιασμό του μαθήματος (βίντεο, παρουσιάσεις, animation …).
 

2.

Διατυπώνονται ερωτήσεις του καθηγητή ή των μαθητών αμφίδρομα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη κατανόησης. H αξιολόγηση της κατανόησης των μαθητών γίνεται κατά την διάρκεια του μαθήματος ή μετά την λήξη,  με βάση την εκπαιδευτική ερεύνα.
 

3.

Ο σχεδιασμός του μαθήματος γίνεται με βάση τις ανάγκες των μαθητών και ακολουθώντας τη μεθοδολογία και τα ευρήματα της εκπαιδευτικής έρευνας.
 
 

4.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ταυτόχρονα την ύλη της Β' Λυκείου και ένας μέρος της ύλης της Γ’ Λυκείου.

5.

 

Ο σχεδιασμός του προγράμματος βασίζεται στην πείρα μας και στην επιστημονική πρακτική, δημιουργώντας  κατάλληλες συνθήκες για την σωστή κατανομή της ύλης χωρίς να δημιουργείται ανασφάλεια και άγχος στον μαθητή.

6.

Ο μαθητής έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει οποιαδήποτε στιγμή ασύγχρονο υλικό το οποίο συμβάλει και στην προσωπική του επανάληψη.

7.

 

Ο μαθητής έχει την δυνατότητα να ορίσει συγκεκριμένη και ατομική συνάντηση  με το καθηγητή για να λύσει δικές του απορίες.
 

8.

 

Ο μαθητής έχει πρόσβαση σε ενημερωμένες σημειώσεις αλλά και σε ηλεκτρονικό υλικό του καθηγητή για το οποίο του δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσής του.

9.

Η διδασκαλία στηρίζεται σε μικρές επαναλήψεις με στόχο τη θεμελίωση της γνώσης.
 

10.

Αξιολόγηση

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτά τεστ καθώς και με την χρήση ηλεκτρονικών τεστ μικρής ή μεγάλης έκτασης, με ταυτόχρονη επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
 

1.

 

Διενεργούνται 3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες με καθορισμένη ύλη αλλά και χρονικό πλαίσιο.
 

2.

Ο καθηγητής μέσω στοχευμένων ερωτήσεων που απευθύνει στους μαθητές, αξιολογεί τόσο την κατανόηση της γνώσης όσο και τη δυνατότητα του κάθε μαθητή να την εφαρμόσει.
 

3.

Ενημέρωση

 

Οι γονείς ενημερώνονται με προγραμματισμένες διαδικτυακές συναντήσεις. Στην συνάντηση γίνεται βαθμολογική και περιγραφική ενημέρωση για τον μαθητή.
 

1.

 

Στην συζήτηση θέτουμε και τους στόχους για το επόμενο χρονικό διάστημα με σκοπό τη διαρκή βελτίωση του μαθητή.

2.

Υπάρχει και η δυνατότητα της τηλεφωνικής συνομιλίας για πιο άμεσα θέματα.

3.

Η συνεργασία με τους γονείς είναι πολύ σημαντική και μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου.

4.

Συνεργασία

 

Η συνεργασία του καθηγητή με συναδέλφους του δίνει μεγαλύτερη ευρύτητα στην διδακτική διαδικασία.
 

 

Υπάρχει συνεργασία με παλαιότερους μαθητές οι οποίοι εξηγούν την εμπειρία τους στους νέους μαθητές και δίνουν την δική τους άποψη για το πως πέτυχαν τους το στόχο τους.
 
Η γνώση και εφαρμογή της γνωστικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας είναι αρωγός στην πιο συστηματική προσπάθεια για την προσέγγιση της γνώσης.
 

1.

2.

3.

Συχνές Ερωτήσεις

Απευθύνεται στους μαθητές της Β’ λυκείου, όλης της Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2021-2022, που έχουν υψηλούς στόχους στο μάθημα της Χημείας, με σκοπό την προετοιμασία τους για τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Σε ποιους μαθητές απευθύνεται;

Ποια είναι η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή;

Ο μαθητής πρέπει να έχει πρόσβαση σε καλή σύνδεση στο internet, και σε συσκευή με μικρόφωνο,  ακουστικά και κάμερα καθώς και δυνατότητα σάρωσης εγγράφων.

Πως υλοποιείται το Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύγχρονη (ζωντανά εξ αποστάσεως μαθήματα) και ασύγχρονη (ηλεκτρονική πλατφόρμα) εκπαίδευση που συνδυαστικά δημιουργούν ένα πακέτο αποδοτικής μάθησης.
Η σύγχρονη εκπαίδευση αποτελείται από 2.5 ώρες εξ αποστάσεως μαθημάτων την εβδομάδα (3
φροντιστηριακές ώρες) από τον καθηγητή Δημήτρη Μεϊντάνη.
Στα εξ αποστάσεως μαθήματα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του προγράμματος (έως 5 άτομα ανά τμήμα). 
Η ασύγχρονη εκπαίδευση περιλαμβάνει διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία ο κάθε μαθητής με την κατάλληλη καθοδήγηση συμμετέχει σε διαδικτυακά κουίζ, ενώ έχει στη διάθεσή του πολλαπλά βίντεο και ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό με σκοπό την εμβάθυνση στις έννοιες της χημείας.
Κάθε εβδομάδα ο μαθητής έχει συγκεκριμένες δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιήσει οι οποίες ανατίθενται από τον καθηγητή.

Πως γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών;

Η αξιολόγηση των μαθητών περιλαμβάνει αξιολόγηση διαμορφωτικού χαρακτήρα με διαδικτυακά κουίζ την ώρα της διάλεξης αλλά και ασύγχρονα διαδικτυακά κουίζ πριν και μετά τη διάλεξη.
Επίσης, περιλαμβάνει αθροιστική αξιολόγηση με ένα διαγώνισμα περίπου κάθε ενάμιση μήνα το οποίο θα διορθώνεται και θα επιστρέφεται στους μαθητές με σχόλια προς βελτίωση καθώς και πρότυπες απαντήσεις.

Πως λύνονται οι απορίες των μαθητών;

Στη διάρκεια των ζωντανών εξ αποστάσεως μαθημάτων ο κάθε μαθητής μπορεί να σηκώσει το χέρι του και να του δοθεί ο λόγος ώστε να εκφράσει την απορία του.
Αν η απορία του γεννηθεί μελετώντας πριν ή μετά το ζωντανό μάθημα, τότε ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύσει την απορία του σε ειδικό φόρουμ της διαδικτυακής πλατφόρμας. Αυτή θα απαντηθεί είτε εκεί είτε στο μάθημα. 

Ποια ύλη καλύπτεται;

Μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου 2021 γίνονται μαθήματα που αναφέρονται στη Χημεία της Β’ λυκείου τα οποία θεωρούνται προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση των μαθημάτων της Γ’ λυκείου.
Από το Δεκέμβριο του 2021 και μετά αρχίζει να διδάσκεται η ύλη της χημείας της Γ’ λυκείου με σκοπό την καλύτερη εμπέδωση των κεφαλαίων της χημείας που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη των Πανελληνίων εξετάσεων.

Πως γίνεται η εισδοχή στο πρόγραμμα;

Οι μαθητές που ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα, θα συμμετάσχουν σε μία αρχική δοκιμασία αξιολόγησης στην ύλη της χημείας της Α’ λυκείου (περισσότερες πληροφορίες- οδηγίες θα σας σταλούν μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος)Το ποσοστό επιτυχίας στη δοκιμασία αξιολόγησης θα κρίνει το αν θα μπορέσουν να εισαχθούν στο πρόγραμμα.
H διάρκεια της δοκιμασίας θα είναι μία ώρα και θα περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρίας, ασκήσεις και προβλήματα από τη Χημείας της Α’ λυκείου με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.
Η επιλογή των μαθητών γίνεται έτσι ώστε να υπάρχει ομοιογένεια των μαθητών και τα καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

Ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος;

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 9μηνη και ξεκινάει από την 1η Σεπτεμβρίου του 2021, ενώ ολοκληρώνεται το Μάιο του 2022.
Κάθε μαθητής που συμμετέχει στο πρόγραμμα πληρώνει 150€ μηνιαίως για τους 9 μήνες που διαρκεί το πρόγραμμα (9 μήνες Χ 150€ = 1350€ σύνολο).
Η τιμή αυτή περιλαμβάνει:
 • 2.5 ώρες εξ αποστάσεως διαδικτυακών μαθημάτων εβδομαδιαίως (3 φροντιστηριακές ώρες των 45 λεπτών) κάθε Τρίτη 17:00-18:30 και Πέμπτη 17:00-18:00 (με δυνατότητα αλλαγής κατόπιν συνεννόησης)
 • Απεριόριστη συμμετοχή του μαθητή στην ασύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα (την οποία μπορεί να επισκέπτεται όποτε θέλει και όσες φορές έχει ανάγκη, 24/7)
 • Τη παροχή και τη διόρθωση διαγωνισμάτων που θα γράφει ο μαθητής στους 9 μήνες του προγράμματος.

Ποια είναι η τιμή του προγράμματος;

Επιπλέον πληροφορίες

 • Οι διακοπές των Χριστουγέννων είναι 15 ημέρες και του Πάσχα μία εβδομάδα.
 • Δεν υπάρχει ποσό εγγραφής.
 • Η πληρωμή γίνεται στις πρώτες πέντε ημερολογιακές ημέρες του τρέχοντος μηνός σε τραπεζικό λογαριασμό, όπου με βάσει τις κείμενες διατάξεις δεν εμπίπτουν σε ΦΠΑ.
 • Καθυστερημένη πληρωμή σημαίνει και αυτόματη διακοπή της πρόσβασης του μαθητή στο πρόγραμμα.
 • Σε κάθε γκρουπ συμμετέχουν αυστηρά το πολύ 5 άτομα.
 • Αν διακόψει την 1η εβδομάδα συμμετοχής του στο πρόγραμμα ο μαθητής δικαιούται ολόκληρο το ποσό των χρημάτων του ως επιστροφή. Μετά την πρώτη εβδομάδα δε θα δικαιούται επιστροφή χρημάτων.
 • Κάθε μαθητής δικαιούται να διακόψει τη φοίτησή του στο πρόγραμμα όποτε θέλει χωρίς όμως να δικαιούται κάποια επιστροφή χρημάτων μετά την 1η εβδομάδα φοίτησής του σε αυτό, αλλά και ούτε εξασφάλιση θέσης σε περίπτωση που το μετανιώσει.
 • Αν δοθεί ολόκληρο το ποσό εφάπαξ γίνεται έκπτωση 100€ (δηλαδή το συνολικό ποσό προς πληρωμή θα είναι 1250€)
 • Μια εβδομάδα πριν αρχίσουν τα μαθήματα συγκροτείται το γκρουπ και ανοίγει σταδιακά η πρόσβαση του μαθητή στο υλικό. Επίσης γίνεται μια αρχική συνάντηση στην οποία καθορίζονται οι στόχοι και η λειτουργία του γκρουπ.

Μπορώ να συνεχίσω και στην Γ Λυκείου;

Ο μαθητής που έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα της Β’ λυκείου δικαιούται αυτόματα να συνεχίσει και στο πρόγραμμα της Γ’ λυκείου.
Το πρόγραμμα της Γ’ λυκείου περιλαμβάνει την καλοκαιρινή προετοιμασία (καλοκαίρι του 2022) με 4 ώρες την εβδομάδα για 5 εβδομάδες, ενώ στη συνέχεια, από την 1η Σεπτεμβρίου του 2022, ξεκινάει και πάλι με 4 ώρες την εβδομάδα μέχρι τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2022.

Περιεχόμενα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

#Panellinies_Tips

Επικοινωνία

Όνομα  
E-mail  
Μήνυμα  
  

Επικοινωνία

 

Γραβιάς 60, Αργυρούπολη Αττική 16452

info@dmeintanis.gr |  +30 6946614557